Accueil |

Classement des provinces de Chine par superficie

  

Voici une liste des régions administratives de Chine classées par superficie. Cette liste inclut toutes les provinces, régions autonomes, municipalités et régions administratives spéciales. La province de Taiwan qui dépend entièrement de la République de Chine est par contre exclue. Les superficies sont données en kilomètres carrés.

voir aussi :

 1. Xinjiang - 1 650 000
 2. Tibet - 1 200 000
 3. Mongolie intérieure - 1 100 000
 4. Qinghai - 720 000
 5. Sichuan - 480 000
 6. Heilongjiang - 460 000
 7. Yunnan - 394 000
 8. Gansu - 390 000
 9. Guangxi - 236 000
 10. Hunan - 210 500
 11. Shaanxi - 206 000
 12. Guangdong - 197 000
 13. Hebei - 187 700
 14. Hubei - 187 500
 15. Jilin - 187 400
 16. Guizhou - 176 000
 17. Jiangxi - 169 900
 18. Henan - 167 000
 19. Shandong - 156 700
 20. Shanxi - 150 000
 21. Liaoning - 145 900
 22. Anhui - 139 600
 23. Fujian - 121 400
 24. Zhejiang - 101 800
 25. Jiangsu - 100 000
 26. Chongqing - 82 300
 27. Ningxia - 66 000
 28. Hainan - 34 000
 29. Beijing - 16 808
 30. Tianjin - 11 000
 31. Shanghai - 6 340,5
 32. Hong Kong - 1 092
 33. Macao - 25,4