Accueil |

Liste des déités du monde indien

__notoc__
''Cet article fait partie de la série
Spiritualités Indiennes
Religions
Brahmanisme
Hindouisme
Jaà¯nisme
Bouddhisme
Sikhisme
Voir aussi
Déités du monde indien
Articles connexes
Religions de l'Inde
Villes saintes de l'Inde
Juifs en Inde
Islam
Index du monde indien
Index thématique
Index alphabétique
Cette page présente la liste des diétés vénérés dans le monde indien, principalement par les hindouistes, mais parfois aussi par certaines sectes jaà¯ns ou bouddhistes. Jésus est parfois intégré dans le panthéon hindouiste.

Traditionnellement, l'Inde compte 330 millions de dieux. Cette liste restera donc probablement longtemps ouverte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Aditî ~ Adityas ~ Agastya ~ Agni ~ Ambika ~ Amitabha ~ Ammavaru ~ Amrita ~ Ananda ~ Anjana ~ Annapurna ~ Anumati ~ Anuradha ~ Apsara ~ Aranyani ~ Ardhanari ~ Ardra ~ Arjuna ~ Aruna ~ Arundhati ~ Ashvathaman ~ Ashvin ~ Aslesa ~ Asura ~ Atri ~ Avatar ~ Ayyappan

B

Balarà¢ma ~ Bali ~ Balin ~ Bhadra ~ Bhaga ~ Bharani ~ Bharati ~ Bhavani ~ Bhima ~ Bhisma ~ Bhutamata ~ Bhuta ~ Bodhisattva ~ Bhagiratha ~ Brahma ~ Brighu ~ Brihaspati ~ Budha

C

Chamunda ~ Chandanayika ~ Chandra ~ Chinnamastaka ~ Chitragupta

D

Dakini ~ Daksha ~ Deva ~ Devadatta ~ Devaki ~ Devi ~ Dhama ~ Dhanistha ~ Dhanvantari ~ Dhara ~ Dharani ~ Dhatar ~ Dhatri ~ Dhati Mata ~ Dhruva ~ Dikpà¢la ~ Diti ~ Draupathi ~ Durga ~ Duryodhana ~ Dyau ~ Dyavaprivithi

G

Gandharva ~ Ganesh ~ Gangࢠ~ Garuda ~ Gauri ~ Gommateshvara~

C

Hanuman ~ Harihara ~ Hariti ~ Hayagriva ~ Himavat ~ Hiranyakashipu ~ Hiranyaksha

I

Idࢠ~ Indra ~ Indrani

J

Jagannà¢tha ~ Jalandhara ~ Jambavat ~ Jambavan ~ Jara ~ Jatayu ~ Juggernaut

K

Kadru ~ Kalanemi ~ Kali ~ Kalki ~ Kà¢ma ~ Kamadhenu ~ Kamsa ~ Kansa ~ Karttikeya ~ Kasyapa ~ Katavul ~ Kaduvul ~ Kaurava ~ Kausalya ~ Ketu ~ Kinnara ~ Kistnerappan ~ Korrawi ~ Krishna ~ Kubera ~ Kumbhakarna ~ Kundalini ~ Kunti ~ Kurma

L

Lakshmi ~ Laxmi ~ Lokapala

M

Machilottu ~ Madya ~ Mahakala ~ Mahishà¢suramardinî ~ Maithuna ~ Maitreya ~ Manasa ~ Mandala ~ Mansa ~ Manu ~ Maru ~ Marut ~ Matsya ~ Maya ~ Meru ~ Mitra ~ Muchalinda ~ Mudra ~ Murugan

N

Naga ~ Nagina ~ Nakula ~ Nandin ~ Narasimha ~ Navagrahࢠ~ Nirrita ~ Nirriti

P

Pandava ~ Pangika ~ Parashurama ~ Parjanya ~ Pà¢rvatî ~ Pisaka ~ Prahlada ~ Prajà¢pati ~ Prisni ~ Privithi ~ Prthivi ~ Purusha ~ Pushan ~ Putana

R

Rahu ~ Rakshasas ~ Rama ~ Rati ~ Ratri ~ Ravana ~ Ribhu ~ Rishi ~ Rohini ~ Rudra ~ Rudrani ~ Rudra ~ Rukmini

S

Sadhya ~ Sagara ~ Sahadeva ~ Saktassura ~ Sakti ~ Samantbhadra ~ Sà¢mba ~ Saranyu ~ Sarasvati ~ Sati ~ Savitri ~ Shakti ~ Shani ~ Shasti ~ Shesha ~ Shitala ~ Shiva ~ Shri ~ Shukra ~ Sita ~ Skanda ~ Soma ~ Sri ~ Sugriva ~ Sumitra ~ Sumeru ~ Sà»rya

T

Tara ~ Taraka ~ Tirthankara ~ Trimurti ~ Trinavarta ~ Tvashtri

U

Ugrasena ~ Umࢠ~ Urvashi ~ Usha

V

Vach ~ Vahara ~ Vali ~ Vamana ~ Vanadevata ~ Varuna ~ Varuni ~ Vashishtra ~ Vasudeva ~ Vasuki ~ Vasu ~ Vayu ~ Vibishana ~ Vinata ~ Viraj ~ Virupaksa ~ Vishnu ~ Vishvakarma ~ Vishvamitra ~ Vrita

Y

Yab Yum ~ Yaksha ~ Yama ~ Yamunࢠ~ Yashodhara ~ Yasoda ~ Yogini ~ Yudhishthira